Què és el Catàleg IDEC?

En el Catàleg IDEC podràs cercar, localitzar, visualitzar, analitzar i enllaçar amb el visor la geoinformació i els geoserveis que integren
la xarxa IDEC.

ACCÉS AL CATÀLEG

Si tens dubtes: Manual de cerca

Nova iniciativa sectorial: IDE-OT

Nova iniciativa sectorial: IDEC Sensors

IDEC Sensors: Xarxa de sensors de Catalunya

Centre de suport IDEC | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | Parc de Montjuïc- 08038 Barcelona | Tel. +34 93 567 15 00 - Fax. +34 93 567 15 67 e-mail: idec@icc.cat